Tab af viden når offentlige hjemmesider opdateres

Enhver offentlig myndighed med respekt for sig selv har i dag en hjemmeside. I takt med at den offentlige administration er blevet digitaliseret, er der også blevet lagt mere information, og flere selvbetjeningsmuligheder, ud på diverse hjemmesider. Det har i mange tilfælde ført til en nemmere adgang for borgerne til relevant information og dermed øget... Continue Reading →

Strafskærpelser: Igen og igen og ….

Den 1. februar 2019 trådte lov nr. 82/2019 om skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv i kraft, hvor straffen forhøjes med en tredjedel. Baggrunden for lovændringen er bl.a., ”at personer, der optræder som repræsentanter for offentlige myndigheder, er særligt udsatte for angreb og derfor har behov... Continue Reading →

Hvad er der på spil i A-sagen?

Det er vist ikke set før i Danmark, at en verserende sag ved EU-Domstolen (EUD) om familiesammenføring er blevet viet så omfattende opmærksomhed i medierne som tilfældet har været for den verserende A-sag (C-89/18). Det bliver let spekulativt at skrive om verserende sager, og da udfaldet ikke er givet på forhånd, er der risiko for,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑