Et dårligt system er ikke en undskyldning – og andre observationer om Datatilsynets afgørelser

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018, under stor offentlig bevågenhed. Det var et nyt område for mange, der aldrig før havde overvejet, om de overholdt persondataloven. Selv om forordningen bygger på de samme principper som persondataloven var der dog adskillige, som ventede i spænding på, hvordan Datatilsynet ville agere. Med forordningen fik Datatilsynet nemlig... Continue Reading →

Nogle bemærkninger om retten til familiesammenføring med »andre familiemedlemmer«

Det har længe været velkendt, at unionsborgere, som bor lovligt i et andet EU-land end der, hvor de er statsborgere, hvor de er født, har ret til familiesammenføring med kernefamiliemedlemmer. Dvs. ægtefæller, registrerede partnere, børn under 21 år (herunder stedbørn og adoptivbørn) samt efter omstændighederne også papirløst samlevende, ældre slægtninge i opadstigende linje og slægtninge... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑