Der findes andre regler i verden end GDPR

Igennem de sidste par år har der været umanerlig stor opmærksomhed om et enkelt regelsæt. Det hører til sjældenhederne, at den danske befolkning kender den engelske forkortelse for en EU-forordning, men det er ikke desto mindre tilfældet med GDPR – også kendt som General Data Protection Regulation eller på dansk: Databeskyttelsesforordningen. Forordningen indfører et på... Continue Reading →

Bør psykologer uden autorisation få offentligt tilskud?

Psykologer er som sundhedspersoner omfattet af en autorisationsordning. Autorisationen tildeles efter bestået uddannelse og er en garanti for, at den, der er autoriseret, lever op til de krav til faglighed, der gælder for professionen. Det gælder også for psykologer, men i modsætning til andre faggrupper er titlen psykolog ikke knyttet til autorisationen. Læger og sygeplejersker,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑