Udsigten fra Esbjerg Arrest skulle være så god…

Selv om følgende samtale mellem to indsatte i et lukket fængsel fandt sted for adskillige år siden, så står den stadig skarpt i min erindring. En indsat siger følgende til en medindsat: ”Udsigten fra Esbjerg Arrest skulle være så god. Du kan endda se havet.” Den medindsatte svarer: ”Hmm, måske skal jeg søge om at komme på arresthusferie i Esbjerg”.

Definitionen på ”arresthusferie”
Begrebet ”arresthusferie” er ikke et almindeligt dansk begreb. Det hører til gruppen af fængselsspecifikke slangudtryk, som ikkefængselskyndige personer kan have svært ved at forstå betydningen af. I situationen måtte jeg da også bede de to indsatte om at forklare mig, hvad ordet betød. Svaret lød, at det er en ferieform, som en indsat i et lukket fængsel kan anmode fængselssystemet om at komme på.

Med stor undren spurgte jeg, hvorfor i alverden en indsat ville søge om at komme på ferie i et arresthus uden mulighed for at tilberede sin egen mad, og hvor der kun er begrænsede aktivitetstilbud. ”Jamen”, svarede den indsatte, ”jeg trænger sådan til ferie og til at holde fri fra arbejde”. Ønsket var givetvis også at se noget andet og måske endda at kunne se havet.

De indsattes arbejdsforhold
Det følger af straffuldbyrdelsesloven, at en person, der udstår fængselsstraf eller forvaring, har ”ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet”. Af beskæftigelsesbekendtgørelsen fremgår det dog, at en dømt, der er anbragt i et arresthus, er undtaget af bestemmelsen. Som følge af begrebet pligt gælder det, at den indsatte straffes disciplinært, hvis vedkommende nægter at deltage i beskæftigelse. Den præcise ordlyd er, at en indsat af kriminalforsorgsområdet skal ”ikendes disciplinærstraf ved tilsidesættelse af beskæftigelsespligten efter § 38, stk. 1”.

Indsatte har dog ikke pligt til at være beskæftiget i døgnets 24 timer – de skal være det i et tidsrum, der følger normen på arbejdsmarkedet (anno 2019 37 timer ugentligt). De har heller ikke pligt til at være beskæftiget 365 dage om året – de har normalt fri fra beskæftigelse på helligdage, juleaftensdag og om eftermiddagen grundlovsdag. Hvis religiøse tilhørsforhold forbyder de indsatte at være beskæftiget på visse dage af året, har de også fri fra arbejde i fængslet.

Har indsatte krav på ferie?
Hverken straffuldbyrdelsesloven eller beskæftigelsesbekendtgørelsen omfatter bestemmelser om, hvorvidt indsatte har ret til sammenhængende ferie på samme vis som borgerne i det omgivende samfund. Derfor er fænomenet ”arresthusferie” opstået som en pragmatisk løsning på indsattes manglende mulighed for at afholde ferie.

Det forholder sig imidlertid sådan, at FN’s minimumsstandarder for behandling af indsatte fastslår, at ”(p)ersons deprived of their liberty shall retain their non-derogable human rights and all other human rights and fundamental freedoms” (United Nations [Mandela-reglerne]). Det er med andre ord en menneskeret for personer i fængsel, at de skal have de samme rettigheder som øvrige borgere i samfundet. FN’s erklæring om menneskerettigheder understreger, at ”enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.”

Det gælder imidlertid ikke indsattes ret til at holde ferie, med mindre den pågældende ansøger om at lade sig overføre til et arresthus, hvor vedkommende bl.a. må opgive retten til selv at bestemme, hvad han/hun ønsker at spise. Desuden kræver en tilladelse til at holde arresthusferie (naturligvis), at der plads til vedkommende. Med udgangspunkt i de senere års overbelægning i de danske arresthuse synes muligheden for at holde arresthusferie at være en saga blot.

Danske borgere nyder godt af helt basale rettigheder såsom retten til at afholde ferie. Spørgsmålet er derfor, hvorfor indsatte i landets fængsler ikke har den samme rettighed? 

Af Linda Kjær Minke, lektor

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑