Er små og nystartede virksomheder beskyttet mod bondefangeri? #2

I et tidligere blogindlæg rettede jeg fokus på en konkret sag, der gav anledning til at spørge, om små og nystartede virksomheder er beskyttet mod bondefangeri. Jeg lovede at belyse sagen fra forskellige vinkler i en føljeton af blogindlæg, og dette er nr. to i rækken.

Ekstra Bladet har i mellemtiden undersøgt virksomheden Marketing Savers metoder, og man kan nu konstatere, at virksomheden er lukket. Dette forhindrer imidlertid ikke andre i at køre en virksomhed på samme måde eller bagmændene i at starte et nyt tilsvarende firma.

Efter min vurdering er små og nystartede virksomheder kun i ringe grad beskyttet mod bondefangeri. Havde det ikke været for Ekstra Bladet, kunne Marketing Saver stadig have forsøgt at bedrage folk.

Der mangler fokus på håndhævelsen af reglerne
I ”Markedsføring og prisoplysning”, betænkning nr. 1457, 2005 (afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven) oplyser udvalget, at medlemmerne havde drøftet problemet med brug af aggressive salgsmetoder over for små eller nystartede virksomheder.

De var enige om, at aggressive salgsmetoder og markedsføringsmetoder, der ligger tæt op ad bondefangeri og bedrageri, udgjorde et problem. Hovedparten af udvalget fandt, at de eksisterende regler ydede et tilstrækkeligt værn, men at det var vigtigt at sætte yderligere fokus på håndhævelsen, herunder at én myndighed har hovedansvaret for området. Et mindretal på fem medlemmer var derimod af den opfattelse, at de daværende regler ikke kunne danne grundlag for en effektiv håndhævelse. Tre af disse medlemmer foreslog at indføre specifikke strafbelagte forbud i loven, mens to medlemmer foreslog at indsætte en bestemmelse, der kunne bemyndige ministeren til at udstede sådanne regler. Endeligt fandt tre medlemmer, at reglerne for Forbrugerombudsmandens prioritering burde ændres, så Forbrugerombudsmanden også skal varetage hensynet til små virksomheder, som udsættes for aggressive salgsmetoder. Resten af udvalget var ikke enige i dette (betænkningen nr. 1457, s. 29).

Den konkrete sag, som jeg har beskæftiget mig med, synes at indikere, at der ikke er blevet sat yderligere fokus på håndhævelsen. Der synes at være behov for at genoverveje de spørgsmål, som udvalget drøftede. I første omgang kunne det være relevant at forsøge at få et overblik over problemets omfang. Uanset om man i lovgivningen eller i bekendtgørelsesform indfører specifikke strafbelagte bestemmelser, står og falder det i sidste ende med håndhævelsen. Der synes bestemt at være behov for at få emnet yderligere belyst.

Af Peter Starup, lektor

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑