Hvem betaler for aflysninger?

Statsministeren fraråder, men forbyder ikke, arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Hvordan stiller det arrangører, artister, publikum m.fl.? Hvem sidder tilbage med tabet? Influenzasæsonen plejer at plage os i årets første måneder. I år har den fået følge af en ny variant af den såkaldte coronavirus, der i det seneste årti også har bidraget med... Continue Reading →

Helikopterperspektiv på Blackstone-indgrebet

I slutningen af januar i år indgik boligminister Kaare Dybvad sammen med en række andre partier en politisk aftale, som skulle beskytte lejerne i de store byer mod den amerikanske kapitalfond Blackstone. Forhandlingsforløbet havde været rodet, men en aftale kom der ud af det – og den indebærer en ændring af boligreguleringslovens § 5, stk.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑