Frank Jensen og retssikkerhed

Nu tidligere overborgmester Frank Jensen har kritiseret manglende retssikkerhed i forbindelse med sin afgang. Og to forsvarsadvokater har bakket kritikken op. Og ja, retsbeskyttelse og retssikkerhed er vigtigt i et samfund som det danske. Men nej, sagen har ikke meget med retssikkerhed at gøre. Sagen er, at man ikke har noget retskrav på at være... Continue Reading →

Forkøbsretten i fjernvarmesektoren

Varmeforsyningslovens § 23 f indeholder en særlig bestemmelse, der giver fjernvarmeforbrugerne en særlig forkøbsret, hvis ejerne af et fjernvarmeanlæg ønsker at sælge. Forkøbsretten er begrænset til fremføringsanlægget (dvs. fjernvarmerørene). Produktionsanlæg mv. er ikke omfattet. Mens disse ord skrives, er bestemmelsen pludselig blevet aktuel i forbindelse med et påtænkt kommunalt salg af Fjernvarme Fyn. Og det... Continue Reading →

Meritokrati

I Danmark hylder vi meritokrati, vil jeg mene – i hvert fald i vid udstrækning: Professionelle poster, ikke mindst inden for det offentlige, bør besættes af de dygtigste og ikke af dem, der bare kender chefen, indynder sig hos ham (det er oftest en mand) eller betaler sig til det. Men dette giver anledning til... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑