Zoneforbud og straf

I Mette Frederiksens åbningstale den 6. oktober 2020 udtalte hun bl.a. følgende: ”Der hvor kriminaliteten får fat, skal politiet slå ned. Nu foreslår regeringen, at det sker med mere konsekvens. Som det er i dag, kan politiet forbyde enkeltpersoner at komme i særlige områder – f.eks. et bandemedlem. Det er fint, men resten af gruppen... Continue Reading →

Farvel og goddag til epidemiloven

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 14. januar 2021) Epidemiloven har der været forhandlet om blandt Folketingets partier. Dens fulde navn er ”lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme”. Den nuværende lovgivning kan føres tilbage til 1915, og en generel lovgivning vedrørende smitsomme sygdomme kan føres helt tilbage til... Continue Reading →

#MeToo, Jes Dorph-Petersen og retssikkerhed

Jeg har tidligere afvist, at den tidligere københavnske overborgmesters afgang fra posten udgjorde et problem for retssikkerheden. Pointen var, at man ikke har et retskrav på at være overborgmester. Borgmestre skal vælges, og det er først og fremmest en politisk beslutning, om fx et parti ønsker en bestemt kandidat opstillet. Men det er klart, at... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑