Kræver menneskerettighederne indfødsretslovens § 3 A genindsat? Om fake news i en god sags tjeneste

Lov nr. 110/2016 ophævede indfødsretslovens § 3 A om erklæringsadgang for unge mennesker født og opvokset i Danmark. Erklæringsordningen gav udlændinge, der er født her i riget, adgang til indfødsret på mere lempelige betingelser end efter det såkaldte naturalisationscirkulære (nr. 9779/2018). Det var tilstrækkeligt, at de (1) havde aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller... Continue Reading →

Sympatiske straffe

Et af tidens varmeste modeord er empati. Alle taler om det, og de fleste er enige om, at vi skal have mere af det – ikke mindst blandt jurister. Vi skal have empatiske dommere, advokater, sagsbehandlere og retspolitikere. Men er empati en juridisk dyd? Skal sagsbehandleren græde med, når et afslag får tårerne frem hos... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑