Ret og ruskultur

Kriminalisering af hash er udtryk for overkriminalisering. Der kan være gode grunde til en retlig regulering af stoffet, der bl.a. kan sikre kvalitet og begrænsning i adgangen til et potentielt sundhedsskadeligt rusmiddel. At udsætte sig for en ret begrænset sundhedsrisiko for at ruse sig indeholder dog intet strafværdigt element. Dansk strafferet hviler overordnet på det... Continue Reading →

Er du også blevet ringet op?

Er du også blevet ringet op af en elhandler? Jeg er, muligvis fordi jeg har et CVR-nummer. Sædvanligvis får disse elhandlere samme behandling, som de fleste telefonsælgere i mit hjem tildeles. Fra tid til anden har jeg dog ladet ordstrømmen flyde en stund og sågar stillet et par opklarende spørgsmål. Udkommet har været forunderligt for... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑