Familiesammenføring med barnebrude

Den 23. juni 2021 afsagde Norges højesteret dom i en sag om afslag på ægtefællesammenføring.

Parret blev gift i Syrien i 2012. Hun var kun 12 år og han 25 år. Ægteskabet var gyldigt efter syrisk ret. Parret fik to børn, der blev født, da moderen var hhv. 13 og 16 år. De boede sammen fra januar 2012 til august 2015. Manden indrejste i 2015 i Norge, hvor han fik asyl. I 2017 ansøgte kvinden, der nu var over 18 år, om familiesammenføring for sig selv og børnene.

De norske udlændingemyndigheder meddelte i 2020 afslag, bl.a. under henvisning til, at en afvejning af hensynet til ansøgeren og børnenes livssituation over for statens interesse i at beskytte børn mod seksuelle overgreb og tvangsægteskaber ikke indebar, at nægtelse af familiesammenføring medførte en krænkelse af EMRK art. 8. Byretten kom til det modsatte resultat, landsretten opretholdt myndighedernes afslag, og sagen endte derefter i Højesteret, der enstemmigt fandt, at ansøgeren og børnene skulle meddeles opholdstilladelse.

Højesteret betonede, at Norge har en klar folkeretlig forpligtelse til at arbejde mod tvangsægteskab og seksuelt misbrug af børn, hvilket bl.a. afspejler sig i nyligt vedtage ændringer i reglerne om indgåelse af ægteskab, hvorefter ægteskaber, der er gyldigt indgået i vielseslandet, anerkendes i Norge, medmindre det åbenbart ville virke stødende på norsk retsorden (ordre public)», jf. den norske ægteskabslovs § 18 a, 1. led, 4. pkt.

Højesteret medgav endvidere, at det nok kunne sende et heldigt signal at meddele opholdstilladelse i den konkrete sag. Højesteret fandt imidlertid, at risikoen for, at der som følge heraf ville blive indgået flere tvangsægteskaber i udlandet, nok var ganske lille, og at et afslag næppe ville medføre færre tvangsægteskaber i Syrien eller andre lande.

Det afgørende måtte ifølge Højesteret være den konkrete familiemæssige konstellation, som var opstået. Højesteret tillagde det betydelig vægt, at ægtefællerne ikke havde til hensigt at omgå den norske ægteskabslovgivning i 2012, hvor den fremtidige mulighed for at indgive ansøgning om ægtefællesammenføring i Norge ikke kunne have foresvævet de pågældende.

Dansk ret er på dette område i alt væsentligt på linje med norsk ret. Med lov nr. 81/2017 anerkendes ægteskaber, der er indgået i udlandet af mindreårige, som hovedregel ikke i Danmark, jf. ægteskabslovens § 22 b, stk. 2, nr. 3. Det forudsættes imidlertid, at ordningen skal administreres i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser (L 94/2016, alm. bemærkninger, pkt. 2.3.3). Skulle en tilsvarende sag opstå i Danmark, vil resultatet efter alt at dømme blive det samme som i Norge.

Af lektor Peter Starup

Foto: Wikipedia

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑