Ytringsfrihed og/eller privatliv

− Opfordring til kritikere af regeringens forslag om ansvar for sociale medier: Kom med jeres bud!

Som jeg har forstået det, har regeringen meldt ud med et forslag, hvorefter sociale medier bliver ansvarlig for ulovligt indhold, hvis det ikke fjernes hurtigt: ved grove ulovligheder med en frist på 24 timer og ved mindre grove en uge.

Forslaget har vakt bekymring for ytringsfriheden. Det er der for så vidt god grund til. Ytringsfriheden er helt central i et demokrati, og bekymring er altid på sin plads, når ytringsfriheden begrænses.

Beskyttelse af privatliv er imidlertid også helt central. Vi har som borgere ret til et privatliv, ret til ikke at få delt private oplysninger og billeder mod vores vilje, ret til ikke at blive udsat for sextortion, ret til ikke at blive beskyldt for de mest uhyrlige og ubegrundede ting osv.

Lovens forsøg på at skabe balance       
Man kan sige, at lovgivningsmagten igennem mange år har forsøgt at balancere beskyttelse af privatlivet med ytringsfrihed. Ikke perfekt, men ganske vellykket. Og på samme måde har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol igennem mange år søgt at balancere hensynet til privatliv i bred forstand, jf. Konventionens artikel 8, med hensynet til ytringsfrihed i artikel 10.

Det nye forslag kan man se som et led i at sikre denne balance, ved at præcisere under hvilke betingelser sociale medier kan blive gjort ansvarlige for ulovligt indhold.

Det skal understreges, at sociale medier allerede er ansvarlige efter dansk ret. Efter dansk straffelovs § 23 kan enhver, der medvirker til en strafbar handling, straffes. Det er en ret vidtgående bestemmelse, også set i international sammenhæng, og hidtil er den ikke taget i anvendelse over for sociale medier.

Nu vil man præcisere retstilstanden med en for mig at se ganske afbalanceret tilgang: For sociale medier er der ansvarsfrihed de første 24 timer henholdsvis den første uge efter kendskab til ulovligheden. Til gengæld præciseres det, at der herefter er et ansvar.

Kritik af forslaget              
Ifølge Jesper Lund, IT-Politisk Forening, er der imidlertid slet ikke brug for en sådan lov (Politiken, 11. august 2021). Hvordan mon det skal forstås? Er det bedre med den aktuelle, brede og noget uklare medvirkensbestemmelse i straffelovens § 23? Eller mener Jesper Lund, at sociale medier i modsætning til alle andre slet ikke kan medvirke til en strafbar handling? Eller at der ikke skal gøres yderligere for at hindre spredning af fx nøgenbilleder, hævnporno eller terrorvideoer? Jesper Lund anfører også, at den tyske ordning, der i nogen grad er forbillede for det danske forslag, har medført markant flere sletninger af lovligt indhold. Det er der, så vidt jeg ved, intet belæg for. Selvfølgelig bliver der slettet mere, men det er jo også meningen. Strafbare ytringer bør sanktioneres, også selvom de fremføres på sociale medier.

Medieekspert Jacob Linaa Jensen fra Aarhus Universitet finder til gengæld, at der nok er behov for regulering, men foreslår, at sociale medier kommer under medieansvarsloven. Dette er imidlertid langt mere vidtgående end regeringens forslag. Efter medieansvarsloven har redaktøren et objektivt ansvar for alt anonymt indhold, og hertil i øvrigt et ansvar for privatlivskrænkende indhold, hvis redaktøren har kendskab til, at det florerer på mediet. Mener Linaa Jensen, at Zuckerberg skal have objektivt ansvar for alt anonymt indhold på Facebook i Danmark? Og at der ikke skal gælde en ansvarsfri periode (på 24 timer eller en uge), hvor strafbart indhold søges frem og fjernes?

Det er ikke nødvendigvis let at balancere ytringsfrihed og privatliv. Men jeg synes, at regeringen har gjort et godt forsøg, og at kritikere bør komme med deres bud på, hvordan en sådan balance kan skabes på en bedre måde. De foreløbige bud har ikke været særlig overbevisende.

PS. Jeg har bidraget med juridiske indspark til Digitalt Ansvars forslag til lovgivning på området.

Af professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller

Tegning: Line Hostrup

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑