Ophævelse af Claus Hjorth Frederiksens immunitet – en svær beslutning

Efter det oplyste har Rigsadvokaten fundet, at der kan rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen efter den skrappe bestemmelse i straffelovens § 109.

Det ville være rart, hvis man var overbevist om, at Rigsadvokatens indstilling entydigt var en juridisk vurdering. At dømme på Rigsadvokatens tidligere udtalelser om at ville gennemføre regeringens politik er dette ikke fuldt ud tilfældet – heller ikke, selvom Rigsadvokaten selvfølgelig holder sig inden for lovens rammer. Loven giver ofte plads til fortolkning, og jura er ikke nogen eksakt videnskab, og det er vanskeligt at forstå Rigsadvokaten anderledes, end at hans fortolkning altid vil være regeringsvenlig.

Problemet accentueres ved, at det er Justitsministeren, der træffer beslutning om tiltalerejsning, jf. straffelovens § 110f. Som loven er skruet sammen, er det således ikke en ren juridisk beslutning, om der skal rejses tiltale i sådanne sager.

Det er derfor i nogen grad allerede en politisk beslutning, som Folketinget skal tage stilling til.

I den situation giver det ikke god mening at sige: ”Vi gør, som vi plejer”, for der ér ikke noget ”plejer” i dette tilfælde. I tidligere situationer har der været tale om handlinger, hvor det almindelige anklagesystem var i funktion, og hvor Justitsministeren ikke var ultimativ anklager. Hertil kommer, at tidligere rigsadvokater, så vidt jeg husker, ikke har tilkendegivet at ville følge regeringens politik.

Vanskeligheden for Folketingets partier accentueres yderligere ved, at kun partilederne kan blive orienteret om anklagens nærmere indhold. Det kan muligvis være tilstrækkeligt grundlagt, men solidt kan man ikke kalde det.

For ophævelse af immunitet taler, at Claus Hjort Frederiksen bør have mulighed for at forsvare sig. Hvis immuniteten ikke ophæves, risikerer det efterfølgende billede at være, at der nok var noget om snakken. Med en anklage bliver det en domstol, der skal tage stilling til spørgsmålet, hvilket i min optik er betryggende.

Imod ophævelse af immunitet taler især, at anklagen synes at dreje sig om ytringer, der endda er temmelig politiske, nemlig en kritik af regeringens politik på efterretningsområdet (dette er ikke det strafbare, men måske det, der har genereret regeringen) samt en bekræftelse af, at Danmark har et samarbejde med USA om bl.a. tapning fra kabler med internettrafik, der går igennem Danmark. Det sidste er ikke nogen hemmelighed, men har været kendt siden 2014. Problemet er her bl.a., at vi som offentlighed ikke kan vide, om der er andre handlinger involveret. Men da dette ikke er udmeldingen, og da Justitsministeren udmærket kunne oplyse, om anklagen kun går på de offentlige ytringer uden på nogen måde at kompromittere sikkerheden, kan man godt tillade sig at gå ud fra, at anklagen udelukkende skyldes offentlige meningstilkendegivelser om forhold, som i forvejen var kendte.

Det taler ligeledes imod en ophævelse af immunitet, at processen i forvejen er politisk farvet. Justitsministeren fungerer ikke bare som gummistempel, trods forsøg på at påstå det modsatte, og Rigsadvokaten har tilkendegivet at ville følge regeringens politik – så længe denne er inden for loven. Og regeringens politik ser ud til at være et ønske om mindre offentlighed vedr. efterretningstjenesterne.

Beslutningen om ophævelse af immunitet ligger suverænt hos Folketinget, som selvfølgelig må tage politiske hensyn. Og der er ikke tale om nogen nem beslutning. Men efter min vurdering vejer de hensyn, som jeg har listet op ovenfor, mest i retning af at opretholde immuniteten.                         

Af Sten Schaumburg-Müller, professor

Foto: Venstre

”Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.”

Straffelovens § 109

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑