Helikopterperspektiv på Blackstone-indgrebet

I slutningen af januar i år indgik boligminister Kaare Dybvad sammen med en række andre partier en politisk aftale, som skulle beskytte lejerne i de store byer mod den amerikanske kapitalfond Blackstone. Forhandlingsforløbet havde været rodet, men en aftale kom der ud af det – og den indebærer en ændring af boligreguleringslovens § 5, stk.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang