Danske statsborgeres ret til ophold i UK efter Brexit

På baggrund af en rapport har den britiske regering i et policy paper lagt kursen for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft efter Brexit. De foreslåede regler lægger op til, at EU-borgere – efter overgangsperiodens udløb den 31. januar 2020 – for første gang siden 1973 ikke længere nyder en fortrinsstilling, men skal opfylde de samme krav... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang