Farvel og goddag til epidemiloven

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 14. januar 2021) Epidemiloven har der været forhandlet om blandt Folketingets partier. Dens fulde navn er ”lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme”. Den nuværende lovgivning kan føres tilbage til 1915, og en generel lovgivning vedrørende smitsomme sygdomme kan føres helt tilbage til... Continue Reading →

Pestforordningen

I disse tider med en pandemi forårsaget af COVID-19 (en del af underfamilien Coronavirus) er det oplagt at skue lidt tilbage på vores erfaringer med indgreb i forbindelse med epidemier. Den nok mest kendte er pesten. Pesten lærte Europa først at kende i 500-700-tallet (den justinianske pest). Den kom igen under navnet den sorte død... Continue Reading →

Digital Native Teachers

Tilbage i 2001 introducerede Marc Prensky os for begrebet Digital Natives og dets modsætning Digital Immigrants – begreber der med lidt god ret kan oversættes til ”digitale indfødte” og ”digitale immigranter”. Prensky brugte termen i forhold til en ny generation af studerende, som han mente havde taget den digitale teknologi til sig som en slags... Continue Reading →

Det går tit godt …

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 25. juni 2020)Nogle tanker om Corona, globalisering og den internationale orden Med store forandringer er det ofte sådan, at man først rigtig opfatter dem, når det er ved at være for sent, og tillige, at man aldrig rigtig kan vide med sikkerhed, hvor det ender.... Continue Reading →

Sundhedsjurist: Folketinget giver med ny epidemilov ministeren frie tøjler

(Kronikken herunder blev udgivet på Altinget.dk den 15. april 2020)De folkevalgte giver med ændringen af epidemiloven sundhedsministeren frie tøjler til at udmønte loven og afgiver den parlamentariske kontrol Epidemiloven har flyttet kompetence fra de tidligere epidemikommissioner til sundhedsministeren. Samtidig har Folketinget med loven afgivet den demokratiske kontrol med udmøntningen af loven. Epidemier er ikke kun... Continue Reading →

Derfor har Folketinget frataget tusinder af virksomheder retten til erstatning for Corona-virus

Nogle perspektiver på hastelovgivning, Corona-bekæmpelse og ekspropriation Midt i den igangværende Corona-krise er epidemiloven allerede blevet ændret to gange. Den første ændring blev gennemført i al hast i midten af marts, lige efter at statsministeren havde bebudet nedlukning af store dele af Danmark. Ændringen havde til formål at give sundhedsministeren en række nye magtmidler med... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑