Danmark er ved at blive Europas Kina (når det handler om overvågning)

I Kina, ved du jo nok, er Kejseren en kineser. Sådan skrev H.C. Andersen i Nattergalen for mange år siden. I dag er der ingen kejser i Kina, til gengæld er landet bl.a. kendt for at udøve en høj grad af social kontrol over sine borgere. Dette sker f.eks. ved at overvåge borgernes brug af... Continue Reading →

Et dårligt system er ikke en undskyldning – og andre observationer om Datatilsynets afgørelser

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018, under stor offentlig bevågenhed. Det var et nyt område for mange, der aldrig før havde overvejet, om de overholdt persondataloven. Selv om forordningen bygger på de samme principper som persondataloven var der dog adskillige, som ventede i spænding på, hvordan Datatilsynet ville agere. Med forordningen fik Datatilsynet nemlig... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang