Hvorfor bør man ikke kriminalisere omskæring af drengebørn?

For tiden kører der en debat om kriminalisering af omskæring af drengebørn. Der er tale om et fysisk indgreb, der ikke er medicinsk begrundet, og som foretages over for et barn, der hverken kan modsætte sig eller give samtykke. Bør det så ikke kriminaliseres? Det er der efter min overbevisning flere grunde til ikke at... Continue Reading →

Er overvågning af kontanthjælpsmodtagere i strid med grundlæggende demokratiske principper?

Ligesom i mange andre lande foretager man i Danmark en omfattende kontrol af kontanthjælpsmodtagere, for at sikre sig at de ikke snyder og får udbetalt mere, end de er berettigede til. Denne kontrol foretages i stort omfang af computerprogrammer, der henter oplysninger om kontanthjælpsmodtagerne fra et væld af offentlige registre, og programmerne har fået foruddefineret... Continue Reading →

Der findes andre regler i verden end GDPR

Igennem de sidste par år har der været umanerlig stor opmærksomhed om et enkelt regelsæt. Det hører til sjældenhederne, at den danske befolkning kender den engelske forkortelse for en EU-forordning, men det er ikke desto mindre tilfældet med GDPR – også kendt som General Data Protection Regulation eller på dansk: Databeskyttelsesforordningen. Forordningen indfører et på... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang