Hvor er plan B?

Den helt store historie i både kommunalpolitiske, teknologiinteresserede og skolerelaterede kredse i disse dage er Datatilsynets påbud til Helsingør Kommune om at stoppe med at bruge Google Chromebooks i folkeskolen. Historien er interessant af mange grunde, ikke mindst fordi den har store praktiske implikationer for halvdelen af landets folkeskoler, der ligesom i Helsingør har udleveret... Continue Reading →

Digital Native Teachers

Tilbage i 2001 introducerede Marc Prensky os for begrebet Digital Natives og dets modsætning Digital Immigrants – begreber der med lidt god ret kan oversættes til ”digitale indfødte” og ”digitale immigranter”. Prensky brugte termen i forhold til en ny generation af studerende, som han mente havde taget den digitale teknologi til sig som en slags... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑