Bliver de(t) virkelig værre og værre?

Det fremgår af kriminalforsorgens opgørelser over antallet af årlige kendelser om ubetinget strafcelle, at der i løbet af de seneste år er sket en voldsom stigning. Antallet af kendelser er stort set fordoblet fra 2579 tilfælde i 2015 til 4753 tilfælde i 2018. For så vidt angår de langvarige ubetingede strafcelleanbringelser (+15 dage) er udviklingen... Continue Reading →

Udsigten fra Esbjerg Arrest skulle være så god…

Selv om følgende samtale mellem to indsatte i et lukket fængsel fandt sted for adskillige år siden, så står den stadig skarpt i min erindring. En indsat siger følgende til en medindsat: ”Udsigten fra Esbjerg Arrest skulle være så god. Du kan endda se havet.” Den medindsatte svarer: ”Hmm, måske skal jeg søge om at... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang