Familiesammenføring med barnebrude

Den 23. juni 2021 afsagde Norges højesteret dom i en sag om afslag på ægtefællesammenføring. Parret blev gift i Syrien i 2012. Hun var kun 12 år og han 25 år. Ægteskabet var gyldigt efter syrisk ret. Parret fik to børn, der blev født, da moderen var hhv. 13 og 16 år. De boede sammen... Continue Reading →

Hvad er der på spil i A-sagen?

Det er vist ikke set før i Danmark, at en verserende sag ved EU-Domstolen (EUD) om familiesammenføring er blevet viet så omfattende opmærksomhed i medierne som tilfældet har været for den verserende A-sag (C-89/18). Det bliver let spekulativt at skrive om verserende sager, og da udfaldet ikke er givet på forhånd, er der risiko for,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑