#Metoo, folkedomstolen og retfærdig straf

#Metoos anden bølge må med tiden afløses af en tredje bølge, der ikke kun vil sætte sit brændemærke på bølgens faldne mænd og reducere dem, der før var notabiliteter og magtens mænd til rene nobodies og untouchables. Den nye bølge må gentænke sit forhold til straf, så #metoo ikke bare bliver hævnens time, men også... Continue Reading →

Frank Jensen og retssikkerhed

Nu tidligere overborgmester Frank Jensen har kritiseret manglende retssikkerhed i forbindelse med sin afgang. Og to forsvarsadvokater har bakket kritikken op. Og ja, retsbeskyttelse og retssikkerhed er vigtigt i et samfund som det danske. Men nej, sagen har ikke meget med retssikkerhed at gøre. Sagen er, at man ikke har noget retskrav på at være... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑