Praksislempelse på skrømt

Har Menneskerettighedsdomstolen reelt lempet sin udvisningspraksis? Blandt juridiske forskere har det i overvejende grad været opfattelsen, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i de seneste års retspraksis har indrømmet konventionsstaterne en bredere skønsmargin end tidligere i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Der har imidlertid ikke været noget sikkert belæg for en sådan opfattelse. At der... Continue Reading →

Kræver menneskerettighederne indfødsretslovens § 3 A genindsat? Om fake news i en god sags tjeneste

Lov nr. 110/2016 ophævede indfødsretslovens § 3 A om erklæringsadgang for unge mennesker født og opvokset i Danmark. Erklæringsordningen gav udlændinge, der er født her i riget, adgang til indfødsret på mere lempelige betingelser end efter det såkaldte naturalisationscirkulære (nr. 9779/2018). Det var tilstrækkeligt, at de (1) havde aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑