#Metoo, folkedomstolen og retfærdig straf

#Metoos anden bølge må med tiden afløses af en tredje bølge, der ikke kun vil sætte sit brændemærke på bølgens faldne mænd og reducere dem, der før var notabiliteter og magtens mænd til rene nobodies og untouchables. Den nye bølge må gentænke sit forhold til straf, så #metoo ikke bare bliver hævnens time, men også... Continue Reading →

#MeToo, Jes Dorph-Petersen og retssikkerhed

Jeg har tidligere afvist, at den tidligere københavnske overborgmesters afgang fra posten udgjorde et problem for retssikkerheden. Pointen var, at man ikke har et retskrav på at være overborgmester. Borgmestre skal vælges, og det er først og fremmest en politisk beslutning, om fx et parti ønsker en bestemt kandidat opstillet. Men det er klart, at... Continue Reading →

#MeToo – en kort juridisk vurdering

Der er mange spørgsmål, i forbindelse med hvad man kunne kalde den anden bølge af #MeToo. Der er moralske, etiske, politiske – og juridiske. Jeg vil i det følgende se på tre vigtige juridiske områder: Det er strafbart at fremsætte og viderebringe grove, urigtige beskyldningerDet er som udgangspunkt strafbart at fremsætte grove beskyldninger mod navngivne... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑