Bør psykologer uden autorisation få offentligt tilskud?

Psykologer er som sundhedspersoner omfattet af en autorisationsordning. Autorisationen tildeles efter bestået uddannelse og er en garanti for, at den, der er autoriseret, lever op til de krav til faglighed, der gælder for professionen. Det gælder også for psykologer, men i modsætning til andre faggrupper er titlen psykolog ikke knyttet til autorisationen. Læger og sygeplejersker,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑