Lad os ikke frygte indvandringen

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 12. august 2021) Den seneste tids mediedebat om kvoteflygtninge, integration, indvandrere og senest hjemtagningen af de danske kvinder og deres børn fra kurdiske fangelejre i det nordøstlige Syrien har lært os en del om vores måde at opfatte omverdenen på. Sagen er nemlig, at det... Continue Reading →

Kræver menneskerettighederne indfødsretslovens § 3 A genindsat? Om fake news i en god sags tjeneste

Lov nr. 110/2016 ophævede indfødsretslovens § 3 A om erklæringsadgang for unge mennesker født og opvokset i Danmark. Erklæringsordningen gav udlændinge, der er født her i riget, adgang til indfødsret på mere lempelige betingelser end efter det såkaldte naturalisationscirkulære (nr. 9779/2018). Det var tilstrækkeligt, at de (1) havde aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑