Livets ret

Dansk sundhedsret indskrænker religionsfriheden – og det med god ret. Jehovas Vidner er i øjeblikket i den situation, at et såkaldt forhåndsdirektiv (”Nej tak til blod”-kort) ikke binder sundhedspersonalet, og derfor er Jehovas Vidner reelt ude af stand til at give deres vilje til kende, hvis de er inhabile i den aktuelle behandlingssituation. Det er... Continue Reading →

Bør psykologer uden autorisation få offentligt tilskud?

Psykologer er som sundhedspersoner omfattet af en autorisationsordning. Autorisationen tildeles efter bestået uddannelse og er en garanti for, at den, der er autoriseret, lever op til de krav til faglighed, der gælder for professionen. Det gælder også for psykologer, men i modsætning til andre faggrupper er titlen psykolog ikke knyttet til autorisationen. Læger og sygeplejersker,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑