Hvad er der på spil i A-sagen?

Det er vist ikke set før i Danmark, at en verserende sag ved EU-Domstolen (EUD) om familiesammenføring er blevet viet så omfattende opmærksomhed i medierne som tilfældet har været for den verserende A-sag (C-89/18). Det bliver let spekulativt at skrive om verserende sager, og da udfaldet ikke er givet på forhånd, er der risiko for,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑