Holder det i byretten? Lawyers go de lege ferenda

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der... Continue Reading →

Featured post

Interessante tider

Det kinesiske ordsprog ”Gid du må leve i interessante tider” var ment som en forbandelse. I denne periode er det interessante tider for elhandelssektoren. Forbandet interessante. Som forbrugere har vi kunnet opleve stigende elpriser. Egentlig begyndte det med uheldige vejrfænomener, der så blev fulgt op af den nuværende geopolitiske situation. Dette holdt i en periode... Continue Reading →

Energiproduktionen og de mangelfulde VVM’er af konkrete projekter på havet

Vi har igennem den seneste tid konstateret, at der er udfordringer ift. at overholde EU-retten, når det gælder den danske energiproduktion. Senest har vi set Kammeradvokatens redegørelse for Energistyrelsens mangelfulde miljøvurdering (også kaldet VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet) af konkrete olie- og gasplatforme igennem de sidste 30 år inden for rammerne af Eneretsbevillingen... Continue Reading →

Fire grunde til, at Rusland tager fejl

(Kronikken herunder blev udgivet i Berlingske Tidende den 6. marts 2023) For mange i Vesten er det svært at forstå rationalet bag Ruslands krig i Ukraine. Den russiske præsident Vladimir Putin og hans udenrigsminister Sergei Lavrov har fastholdt og gentaget, at Rusland både historisk og juridisk havde ret til at indlede den ”specielle militære operation” i Ukraine,... Continue Reading →

Nuklear brint

Vi lever i en tid, hvor alle vil være grønne – evt. i variationer som CO2-neutral eller bæredygtig. Nu er det at være grøn ikke noget helt entydigt, hvilket jo giver rum for fortolkning. Er det blot et spørgsmål om definition? Tja, fra forbrugerombudsmandens stol bliver den tanke afvist. Herfra har man travlt med de... Continue Reading →

COP 15

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 12. januar 2023) Livet på Jorden har før været under pres helt uden menneskehedens deltagelse. Fem gange i løbet af de sidste 542 millioner år af Jordens historie er der sket et pludseligt fald i antallet af dyre- og plantearter. Konsekvenserne har været store for... Continue Reading →

Klimakrisen – vores fælles ansvar

Den 6.-18. november 2022 afholdes UNFCCC’s (United Nations Framework Convention on Climate Change = Klimakonventionen) årlige klimatopmøde – COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten. Klimatopmødet afholdes i skyggen af en række globale udfordringer og lige efter udgivelsen af UNEP’s to rapporter, Emission Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation... Continue Reading →

Manglende vedligeholdelse

Inden for det retlige område har de seneste 15-20 år været præget af mange udvidelser, både af straframmer og af områder for kriminalitet. Eneste undtagelse er vist nok afkriminalisering af blasfemi, men det havde ingen praktisk betydning, eftersom der kun har været én straffedom (tilbage fra 1930’erne), så det var ikke en bestemmelse, der brugte... Continue Reading →

Jordens blå lunger

Atmosfæren er som oftest i fokus, når vi diskuterer menneskabte udledninger af kultveilte (CO2). Dette er ikke unaturligt, men vi overser let havet og dets indflydelse på og samspil med klimasystemet, selvom havet dækker hovedparten af vores planet. Menneskeskabt CO2 udledes til atmosfæren, hvorefter en del herfra (ca. 30 %) optages i oceanerne. Forventeligt ville... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑