Holder det i byretten? Lawyers go de lege ferenda

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der... Continue Reading →

Featured post

Hvad vi fortjener

Advokaten, diplomaten, forfatteren og politisk filosof Joseph-Marie, comte de Maistre, der virkede i slipvinden på den franske revolution, er citeret for et udsagn om, at ethvert land har den regering, den fortjener. I en dansk kontekst plejer vi at sige, at befolkningen har de politikere, de fortjener. Efter med beskæmmelse at have fulgt udviklingen i... Continue Reading →

#MeToo – en kort juridisk vurdering

Der er mange spørgsmål, i forbindelse med hvad man kunne kalde den anden bølge af #MeToo. Der er moralske, etiske, politiske – og juridiske. Jeg vil i det følgende se på tre vigtige juridiske områder: Det er strafbart at fremsætte og viderebringe grove, urigtige beskyldningerDet er som udgangspunkt strafbart at fremsætte grove beskyldninger mod navngivne... Continue Reading →

Frank Jensen og retssikkerhed

Nu tidligere overborgmester Frank Jensen har kritiseret manglende retssikkerhed i forbindelse med sin afgang. Og to forsvarsadvokater har bakket kritikken op. Og ja, retsbeskyttelse og retssikkerhed er vigtigt i et samfund som det danske. Men nej, sagen har ikke meget med retssikkerhed at gøre. Sagen er, at man ikke har noget retskrav på at være... Continue Reading →

Forkøbsretten i fjernvarmesektoren

Varmeforsyningslovens § 23 f indeholder en særlig bestemmelse, der giver fjernvarmeforbrugerne en særlig forkøbsret, hvis ejerne af et fjernvarmeanlæg ønsker at sælge. Forkøbsretten er begrænset til fremføringsanlægget (dvs. fjernvarmerørene). Produktionsanlæg mv. er ikke omfattet. Mens disse ord skrives, er bestemmelsen pludselig blevet aktuel i forbindelse med et påtænkt kommunalt salg af Fjernvarme Fyn. Og det... Continue Reading →

Meritokrati

I Danmark hylder vi meritokrati, vil jeg mene – i hvert fald i vid udstrækning: Professionelle poster, ikke mindst inden for det offentlige, bør besættes af de dygtigste og ikke af dem, der bare kender chefen, indynder sig hos ham (det er oftest en mand) eller betaler sig til det. Men dette giver anledning til... Continue Reading →

Digital Native Teachers

Tilbage i 2001 introducerede Marc Prensky os for begrebet Digital Natives og dets modsætning Digital Immigrants – begreber der med lidt god ret kan oversættes til ”digitale indfødte” og ”digitale immigranter”. Prensky brugte termen i forhold til en ny generation af studerende, som han mente havde taget den digitale teknologi til sig som en slags... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang