Holder det i byretten? Lawyers go de lege ferenda

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der... Continue Reading →

Featured post

Kvanefjeldsvalget i Grønland

Valget i Grønland er overstået, og alt tyder på et regeringsskifte. Skal man tro de mange udtalelser, der er kommet frem i dagspressen, var Kvanefjeld (Kuannersuit) en af de afgørende faktorer. Kvanefjeld er beliggende få kilometer nordøst for den sydgrønlandske by Narsaq, et område kendt for natur, landbrug og nordbohistorie. Spørgsmålet har været, om man... Continue Reading →

Er Facebooks jurister dygtige nok?

Indrømmet, EU-lovgivningen er ikke altid for smart og heller ikke altid helt let at finde rundt i. For godt to år siden blev et EU-direktiv vedtaget, hvor man samlede en del tidligere direktiver fra det elektroniske område, og man indførte bl.a., at telefonsamtaler, der som udgangspunkt anses for private, nu også omfatter samtaler på fx... Continue Reading →

Prøveløsladelse og udlændingepolitik

Kort fortalt indbefatter lovforslaget ”Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og udlændingeloven (Afsoningsvilkår for udvisningsdømte kriminelle)”, at såfremt udvisningsdømte ikke samtykker til at blive overført til afsoning i deres hjemland, mister de muligheden for at blive prøveløsladt. De nugældende regler for prøveløsladelse af udvisningsdømte fremgår af straffelovens § 38, stk.... Continue Reading →

Har vi solgt vores børn til Google?

45 af landets 98 kommuner udleverer efter Version2’s oplysninger (OBS. Artiklen kræver abonnement) Google Chromebooks, dvs. små bærbare computere, til folkeskoleeleverne. Disse er udstyret med en programpakke fra Google ved navn Google Workspace for Education (tidligere GSuite for Education). Pakken består bl.a. af Gmail, Google Docs og Google Drev – alt sammen almindelige programmer, som... Continue Reading →

Ytringsfrihed, dukker og varetægtsfængsling

Ifølge dagspressen blev tre mænd varetægtsfængslet først i tre uger og herefter i yderligere to uger, i forbindelse med en sag hvor de er tiltalt for at have ophængt en dukke, der forestiller statsministeren, med teksten: ”Hun må og skal aflives” (forlængelsen af kendelsen blev afsagt i Frederiksberg Byret den 19. februar 2021). Jeg har... Continue Reading →

Kræver menneskerettighederne indfødsretslovens § 3 A genindsat? Om fake news i en god sags tjeneste

Lov nr. 110/2016 ophævede indfødsretslovens § 3 A om erklæringsadgang for unge mennesker født og opvokset i Danmark. Erklæringsordningen gav udlændinge, der er født her i riget, adgang til indfødsret på mere lempelige betingelser end efter det såkaldte naturalisationscirkulære (nr. 9779/2018). Det var tilstrækkeligt, at de (1) havde aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller... Continue Reading →

Sympatiske straffe

Et af tidens varmeste modeord er empati. Alle taler om det, og de fleste er enige om, at vi skal have mere af det – ikke mindst blandt jurister. Vi skal have empatiske dommere, advokater, sagsbehandlere og retspolitikere. Men er empati en juridisk dyd? Skal sagsbehandleren græde med, når et afslag får tårerne frem hos... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑