Holder det i byretten? Lawyers go de lege ferenda

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der... Continue Reading →

Featured post

COP 15

(Kronikken herunder blev udgivet i Jysk Fynske Medier, Erhverv+ den 12. januar 2023) Livet på Jorden har før været under pres helt uden menneskehedens deltagelse. Fem gange i løbet af de sidste 542 millioner år af Jordens historie er der sket et pludseligt fald i antallet af dyre- og plantearter. Konsekvenserne har været store for... Continue Reading →

Klimakrisen – vores fælles ansvar

Den 6.-18. november 2022 afholdes UNFCCC’s (United Nations Framework Convention on Climate Change = Klimakonventionen) årlige klimatopmøde – COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten. Klimatopmødet afholdes i skyggen af en række globale udfordringer og lige efter udgivelsen af UNEP’s to rapporter, Emission Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation... Continue Reading →

Manglende vedligeholdelse

Inden for det retlige område har de seneste 15-20 år været præget af mange udvidelser, både af straframmer og af områder for kriminalitet. Eneste undtagelse er vist nok afkriminalisering af blasfemi, men det havde ingen praktisk betydning, eftersom der kun har været én straffedom (tilbage fra 1930’erne), så det var ikke en bestemmelse, der brugte... Continue Reading →

Jordens blå lunger

Atmosfæren er som oftest i fokus, når vi diskuterer menneskabte udledninger af kultveilte (CO2). Dette er ikke unaturligt, men vi overser let havet og dets indflydelse på og samspil med klimasystemet, selvom havet dækker hovedparten af vores planet. Menneskeskabt CO2 udledes til atmosfæren, hvorefter en del herfra (ca. 30 %) optages i oceanerne. Forventeligt ville... Continue Reading →

Redaktører eller algoritmer

Hvorfor er det kun de første, der har et ansvar? De traditionelle medier som aviser, blade og radio og tv er i høj grad redaktørstyrede. Dette gælder ikke mindst aviser, hvad enten de er på papir eller på nettet. Redaktøren spiller en central rolle, og retligt bliver redaktøren meget let ansvarlig. Det så man fx... Continue Reading →

Skal straffen for grov vold skærpes?

Ovenstående spørgsmål dukker jævnligt op, og senest har statsministeren spillet ud med krav om markant strengere straffe på udvalgte områder. Jeg vil her pege på nogle aspekter, der bør inddrages i overvejelserne, og som de folkevalgte politikere ikke har været for gode til at tage med. At skærpe straffe er ikke gratis                        For det første er... Continue Reading →

Varmecheck eller varmetjek

Varmechecken er landet på mangt en NemKonto, kan vi her i august læse i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen. Det kan man jo glæde sig over, hvis man ellers lever op til et af de mange kriterier i den særlov, der ligger bag varmechecken. Det gør 411.000 husstande; de fleste af dem har gasfyr, men iblandt... Continue Reading →

Hvor er plan B?

Den helt store historie i både kommunalpolitiske, teknologiinteresserede og skolerelaterede kredse i disse dage er Datatilsynets påbud til Helsingør Kommune om at stoppe med at bruge Google Chromebooks i folkeskolen. Historien er interessant af mange grunde, ikke mindst fordi den har store praktiske implikationer for halvdelen af landets folkeskoler, der ligesom i Helsingør har udleveret... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑