Holder det i byretten? Lawyers go de lege ferenda

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der... Continue Reading →

Featured post

Redaktører eller algoritmer

Hvorfor er det kun de første, der har et ansvar? De traditionelle medier som aviser, blade og radio og tv er i høj grad redaktørstyrede. Dette gælder ikke mindst aviser, hvad enten de er på papir eller på nettet. Redaktøren spiller en central rolle, og retligt bliver redaktøren meget let ansvarlig. Det så man fx... Continue Reading →

Skal straffen for grov vold skærpes?

Ovenstående spørgsmål dukker jævnligt op, og senest har statsministeren spillet ud med krav om markant strengere straffe på udvalgte områder. Jeg vil her pege på nogle aspekter, der bør inddrages i overvejelserne, og som de folkevalgte politikere ikke har været for gode til at tage med. At skærpe straffe er ikke gratis                        For det første er... Continue Reading →

Varmecheck eller varmetjek

Varmechecken er landet på mangt en NemKonto, kan vi her i august læse i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen. Det kan man jo glæde sig over, hvis man ellers lever op til et af de mange kriterier i den særlov, der ligger bag varmechecken. Det gør 411.000 husstande; de fleste af dem har gasfyr, men iblandt... Continue Reading →

Hvor er plan B?

Den helt store historie i både kommunalpolitiske, teknologiinteresserede og skolerelaterede kredse i disse dage er Datatilsynets påbud til Helsingør Kommune om at stoppe med at bruge Google Chromebooks i folkeskolen. Historien er interessant af mange grunde, ikke mindst fordi den har store praktiske implikationer for halvdelen af landets folkeskoler, der ligesom i Helsingør har udleveret... Continue Reading →

Bedre sent end aldrig

I Miljøministeriets pressemeddelelse fra den 29. juni 2022 kan man læse, at der nu er besluttet konkrete placeringer af fem stenrev i danske farvande. Som bekendt har eksistensen af stenrev stor betydning for flora og fauna i havet. Derfor er det også glædeligt, at vores folkevalgte nu giver naturen en hjælpende hånd. Bedre havde det... Continue Reading →

Livets ret

Dansk sundhedsret indskrænker religionsfriheden – og det med god ret. Jehovas Vidner er i øjeblikket i den situation, at et såkaldt forhåndsdirektiv (”Nej tak til blod”-kort) ikke binder sundhedspersonalet, og derfor er Jehovas Vidner reelt ude af stand til at give deres vilje til kende, hvis de er inhabile i den aktuelle behandlingssituation. Det er... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑