Manglende vedligeholdelse

Inden for det retlige område har de seneste 15-20 år været præget af mange udvidelser, både af straframmer og af områder for kriminalitet. Eneste undtagelse er vist nok afkriminalisering af blasfemi, men det havde ingen praktisk betydning, eftersom der kun har været én straffedom (tilbage fra 1930’erne), så det var ikke en bestemmelse, der brugte... Continue Reading →

Bliver de(t) virkelig værre og værre?

Det fremgår af kriminalforsorgens opgørelser over antallet af årlige kendelser om ubetinget strafcelle, at der i løbet af de seneste år er sket en voldsom stigning. Antallet af kendelser er stort set fordoblet fra 2579 tilfælde i 2015 til 4753 tilfælde i 2018. For så vidt angår de langvarige ubetingede strafcelleanbringelser (+15 dage) er udviklingen... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑