Dukkemoralisme

Et flertal af folketingets partier ønsker at forbyde såkaldte børnesexdukker. Der er ganske vist ingen forskning, der viser, om dukkerne øger eller mindsker antallet af overfald på børn. Forbuddet er – skal vi forstå – begrundet i en ren moralsk afstandtagen, men hvad er det præcist, som politikerne ønsker at tage afstand fra? Umiddelbart er... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Kom igang