Bliver de(t) virkelig værre og værre?

Det fremgår af kriminalforsorgens opgørelser over antallet af årlige kendelser om ubetinget strafcelle, at der i løbet af de seneste år er sket en voldsom stigning. Antallet af kendelser er stort set fordoblet fra 2579 tilfælde i 2015 til 4753 tilfælde i 2018. For så vidt angår de langvarige ubetingede strafcelleanbringelser (+15 dage) er udviklingen gået fra 7 årlige anbringelser i 2015 til 674 årlige anbringelser i 2018.

Antallet af de langvarige strafcelleanbringelser er med andre ord hundreddoblet i løbet af ganske få år. En nærliggende forklaring på udviklingen kan være, at indsatte opfører sig værre end nogensinde før, forstået som at de ikke kan indordne sig fængslets regelsæt og derfor må straffes. En anden forklaring kan dog være, at flere straffes og straffes i længere tid på grund af skærpelser af disciplinærstraffen.

Tre eksempler på skærpede straffe
Et eksempel på strafskærpelser er ”Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler og arresthuse m.v.”, hvor overtrædelse af reglerne om uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner blev tredoblet i 2016, så første gang reglerne overtrædes er straffen på 15 dages strafcelle (isolation), anden gang 21 dages strafcelle og tredje gang 28 dages strafcelle.

Et andet eksempel på strafskærpelser er tiltaget ”Det handler om respekt!”. I sommeren 2017 pointerede kriminalforsorgen, at det ikke er acceptabelt at ”kalde nogen luder, nazisvin eller snotabe. Det dur heller ikke at sige ’Jeg knepper din mor’ eller ’Fuck dig’. Det dur heller ikke at give nogen fingeren, at rulle med øjnene eller slå hårdt i bordet for at understrege en pointe.” Hvis en indsat udviser en sådan adfærd, vil den normale straf første gang være ubetinget strafcelle i 3-5 dage, anden gang ubetinget strafcelle i 5-7 dage og tredje gang ubetinget strafcelle i 7-10 dage.

Det er muligt, at fængselsbetjentene tidligere i højere grad var overbærende, hvis en indsat i affekt råbte ”Fuck dig!”, fordi betjenten skønnede, at det af præventive hensyn ikke var nødvendigt at straffe den indsatte disciplinært. En lovændring i 2016 af ordlyden af § 67 i straffuldbyrdelsesloven fjernede fængselsbetjentens mulighed for skøn, så de indsatte nu skal ikendes en disciplinærstraf på grund af forskellige ildesete adfærdsformer, herunder upassende sprogbrug.

Endelig blev det pr. 1. april 2017 gjort disciplinærstrafbart at overtræde rygelovens regler, eftersom der blev indført et totalt indendørs rygeforbud i kriminalforsorgens institutioner. Det blev således gjort strafbart for indsatte at være i besiddelse af tobak, cigaretter, lighter og tændstikker i cellen. Ved overtrædelse af rygeforbuddet blev straffen den første gang en advarsel, anden gang en bøde på 50 kr., tredje gang en bøde på 75 kr., fjerde gang en bøde på 100 kr. + 3 dage i betinget strafcelle. Den femte gang blev straffen 3 dages strafcelle, og den sjette gang 3-5 dages strafcelle.

Bekymrende udvikling
Vi ved fra kriminalforsorgens registreringer af disciplinærstraffe, at overtrædelse af rygeloven har haft indflydelse på omfanget af disciplinærstraffe. Vi ved også, at der er en kø af indsatte, der afventer at fuldbyrde deres disciplinærstraf i strafcelle på grund af overtrædelse af rygeloven. Hvad vi imidlertid ikke ved er, i hvor høj grad stigningen af disciplinærstraffe skyldes, at indsatte overtræder reglerne om mobiltelefoner eller opfører sig respektløs over for fængselsbetjentene eller hinanden. Dette registreres nemlig ikke systematisk.

Vi kan derfor ikke besvare spørgsmålet, om hvorvidt de (indsatte) bliver værre og værre, og eventuelt hvilke præventive strategier der kan tages i anvendelse for at løse problemet. Vi kan imidlertid medgive, at det bliver værre og værre med hensyn til isolation af indsatte i fængsler og arresthuse. Eftersom isolation indebærer en stor risiko for skade på den mentale tilstand, er der tale om en bekymrende udvikling – både i en humanistisk og en kriminalpræventiv optik.

For yderligere viden om emnet kan jeg anbefale ”Isolasjon – et fengsel i fengselet” af Marte Rua og Peter Scharff Smith (2019).

Af Linda Kjær Minke, lektor

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑